OSM hajnówka
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce usytuowana jest na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, która zajmuje 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego. Także sąsiednie powiaty: białostocki, bielski i siemiatycki, skąd także kupuje się surowiec, charakteryzuje duża lesistość i czystość ekologiczna. Brak szkodliwego dla środowiska przemysłu oraz swoisty mikroklimat powodują, iż wyroby spółdzielni są wyjątkowo dobre. Surowiec kupowany od rolników producentów mleka - pochodzi od krów karmionych tradycyjnie. Posiada naturalny smak i zapach.